pensioenregeling

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Arbeidsduur

Onze concurrentiepositie wordt bedreigd door ontwikkelingen in het buitenland. Er worden in onze omringende landen dusdanige CAO's afgesloten dat Nederlandse bedrijven opdrachten gaan mislopen. Wij Nederlanders worden ten aanzien van het buitenland te duur. Veel bedrijven willen de concurrentie verminderen door meer dagen per jaar te werken.

Belasting aftrekbaar

Vanaf 2006 wordt het vroegpensioen niet meer aftrekbaar.

Basisverzekering Ziektekosten

De belangrijkste gevolgen hiervan zijn voor alle Nederlanders:

CAO onderhandelingen

De gevolgen van de wijzigingen in de pensioenregelingen in 2006 zijn uitvoerig aan de orde geweest.

Collectieve ziektekosten verzekering

Vanaf 1 januari 2006 bent u zelf verantwoordelijk om een passende ziektekostenverzekering af te sluiten.

Gevolgen van pensioen regeling in 2006

Gevolg van deze wet is onder meer dat premies vroegpensioen niet langer voor de belastingen aftrekbaar zijn.

Levensloopregeling

Met de levensloopregeling kunnen medewerkers een deel van hun brutosalaris tegen gunstige fiscale voorwaarden sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren

Levensloop regeling belasting- en premieheffing

Maximaal geldt per jaar een belastingvrije inleg van 12% van uw bruto jaarinkomen. Ook in de periode tussen het sparen en opnemen geldt dat geen belastingheffing (Box3) plaatsvindt.

Loonsverhoging

Veel bedrijven klagen over hun concurrentiepositie. Waardoor de loonsverhoging voor veel medewerkers in Nederland tegen valt.

Meerkosten

De meerkosten zijn geschat op 1% van het salaris. Dit komt vaak voor een deel ten laste van de werkgever

Enkele links

Overgangsregeling vroegpensioen

Voor de medewerkers die op 31 december 2004, 55 jaar of ouder zijn geldt een overgangsregeling. Voor heb blijven de fiscale regels grotendeels ongewijzigd

Pensioen

Met ingang van 1 januari 2006 is de nieuwe wet VPL van toepassing.

Pensioen Berekening

Laat U gratis adviseren:

Premie basisverzekering ziektekosten

De premie bestaat vanaf 2006 uit een vast bedrag en een bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw bijdrage-inkomen. De vaste premie zal naar verwachting rond de 1.100,- euro per persoon per jaar bedragen

Pensioen Advies

Enkele pensioen adviesen:

Pensioenregeling

Aangezien de media veel aandacht aan de veranderingen besteden en daardoor wellicht onzekerheid creeren, hebben wij besloten u zo goed mogelijk te informeren via deze website

Vakorganisaties

Veel vakorganisaties moeten nog afspraken maken over de meerkosten van de VPL over de wijze waarop de premie verdeling wordt ingevuld.

VPL

VPL, VUT, Prepensieon en Levensloopregeling

Vroegpensioen

Vanaf 2006 wordt een vervroegd pensioen eigenlijk onmogelijk gemaakt. (niet langer voor de belasting aftrekbaar)

VUT

VUT regeling

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) wordt opgevolgd door de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

WIA

Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt werden en gedurende twee jaar gehaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn gebleven, verandert er niets. De nieuwe wetgeving geldt alleen voor de mensen die na 1 januarie 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden

Wijzigingen in de pensioenregeling in 2006

Met ingang van 1 januari 2006 is de nieuwe wet VUT, Prepernsioen en introductie Levensloopregeling (VPL) van toepassing.

Ziekte loondoorbetaling

Vroeger betaalde de werkgever bij ziekte van een medewerker 1 jaar lang het loon van de medewerker volledig door. Het tweede jaar had de medewerker een WAO uitkering. Deze WAO uitkering werd tot 94% van het laatste loon door de werkgever aangevuld. Sinds 1 januari 2004 moet de werkgever volgens de wet gedurende 2 jaar van ziekte 70% van het loon betalen.

Zorgverzekering

Met ingang van 1 januari 2006 wordt er een zorgverzekering voor alle Nederlanders ingevoerd.

Zorgtoeslag

Afhankelijk van je inkomen kunnen mensen met in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. Via de belastingdienst krijgen zij dan een deel van de premie voor de basisverzekering ziektekosten vergoed

Zoeken in Pensioenen

Alle verzekeraars op een rijtje:
ABN AMRO
ABP
ACE Europe
AEGON
Agis
AgriVer
AIG Europe NV
Algemeen Belang
Allianz Nederland
AMEV Ardanta
Amicon Zorgverzekeringen
AnderZorg
Anker
Anker Rechtsbijstand
ANWB
ARAG
Avéro
AXA Verzekeringen
AXENT/AEGON
Azivo
Beon
Bloemers Nassau
Bouwfonds
Centraal Beheer Achmea
Confior
Conservatrix
Cordares
CUVO
CZ Actief in Gezondheid
DAS Rechtsbijstand
DBV
De Amersfoortse
De Autoverzekeraar
De Friesland Zorgverzekeraar
DELA
Delta Lloyd
DHB Bank
Dier & Zorg
DSW
DVZ Zorgverzekeringen
Elvia Reisverzekeringen
Erasmus Verzekeringen
Europeesche Verzekeringen
Falcon Leven
FBTO
Fortis
Fortis ASR
Gelderse Uitvaart Verzekering
Generali
Goudse Verzekeringen
Groene Land Achmea
Hamburg-Mannheimer
HDB Assen
Ineas
ING Groep
Interpolis
IZA
IZZ
Klaverblad Verzekeringen
LAR Rechtsbijstand
Legal & General
Levob
London Verzekeringen
Loyalis
Menzis
MoneYou (ABN AMROBouwfonds)
Monuta
Movir
Nationale Borg
Nationale Nederlanden
Nieuwe Hollandse Lloyd
Noordhollandsche van 1816
NOWM Verzekeringen
Nuvema
OHRA
Onderlinge 's-Gravenhage
Onderlingehulp Verzekeringen
ONVZ
OOM Verzekeringen
Orion Direct
OZ Zorgverzekeringen
PC Uitvaartzorg
PGGM
Polis Direct
Postbank
Proteq Direct
PVF
PWZ Achmea
Rabobank
Reaal Verzekeringen
Robeco Direct
Robein Leven
RVS
SNS Bank
Spaarbeleg
Trias Zorgverzekeringen
Turien
TVM Verzekeringen
Uitvaartplaza
Unigarant
Univé
VVAA
Winterthur
Woonfonds Hypotheken
Zilveren Kruis
ZLM
Zorg en Zekerheid
Zorgverzekeraar VGZ
Zwitserleven

Door Jan Docter i.s.m pensioenregeling.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 22 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?